• Nieuwbouwkompas Soesterberg

  Dinsdag 17 april werd in het Nationaal Militair Museum de kersverse website voor woningzoekenden en het nieuwbouw-woningaanbod in Soesterberg gelanceerd, een initiatief van de Gemeente Soest, de provincie Utrecht en enkele commerciële partijen. Read More
 • Waar komt de pleister en hoe groot?

  Op dinsdag 3 april jongstleden werd de kersverse gemeenteraad, middels de besluitenlijsten van de collegevergadering van B&W van 27 maart, in kennis gesteld van de plotselinge vergroting van het restaurant op de pleisterplaats op de voormalige vliegbasis in Soesterberg. Het Read More
 • Wisseling van de gemeenteraad

  Burgemeester Metz 27 maart jl. heeft formeel afscheid genomen van 'onze' Gemeenteraadsleden. Een gemeenteraad die zichtbaar aanwezig was en openstond voor uiteenlopende maatschappelijke ideeën, zo laat Rob Metz weten tijdens zijn afscheidsceremonie in het gemeentehuis. Read More
 • Wens Skatebaan dichterbij

  Het artikel op onze website en de concrete bemiddeling van het CDA Soesterberg, over het initiatief van Piet Stevens en Max Bressers om een skatebaan aan te willen leggen in Soesterberg, hebben een positieve reactie los gemaakt bij het College Read More
 • McDonalds gaat de strijd aan met afval

  Op zaterdag 24 maart 2018 doet McDonald’s restaurant Huis ter Heide samen met bijna 80 McDonald’s restaurants mee aan de Landelijke Opschoondag. De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. Read More
 • Donateur SAM Monument

  De missie van Stichting SAM (Soesterberg Air Force Memorial) is het realiseren van een monument in het centrum van Soesterberg, waar iedereen deze buitengewone vier decennia kan (her)beleven: de periode waarin de aanwezigheid van deze Amerikanen - met hun uiteenlopende achtergronden Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enquete Soesterberg.NU

Soesterberg NU, straatnieuws

Soesterberg blijft de komende jaren groen maar wel met meer voorzieningen, aldus de Gemeente Soest. Er zullen meer woningen en bewoners komen als draagkracht voor deze voorzieningen.

De ambitieuze plannen voor een nieuw sociaal-cultureel voorziening (lees Dorpshuis) in Soesterberg is definitief van tafel. Het college in Soest heeft onlangs op 9 februari ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor een kleinschalig, dorps woonwijkje langs de Kampweg (aan de zuidkant van het huidige evenemententerrein). Ontwikkelaar Latei gaat in samenspraak met omwonenden en toekomstige kopers ongeveer 50 rij- en twee-onder-een-kapwoningen realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kampweg’ vloeit voort uit het eerdere voorontwerpbestemmingsplan ‘Evenementen- en Manifestatieterrein’. De reacties op het voorontwerp (...en het feit dat sociaal-culturele organisaties in Soesterberg eigenlijk geen behoefte meer hadden aan een nieuwe sociaal-culturele voorziening) hebben ervoor gezorgd dat het plan is aangepast.

Op basis van deze informatie heeft de gemeenteraad medio 2015 besloten dat er definitief geen nieuwbouw voor een sociaal-culturele voorziening komt. En er komt ook geen manifestatieterrein op het huidige paardenweitje. De zittende volksvertegenwoordigers zijn tevreden met het uit verveling rondhangen van jongeren en het definitief verbannen van cultureel erfgoed?

De gemeenteraad wilde wel dat het college het plan verder zou gaan uitwerken over de aantrekkelijkheid van het dorpshart. Een plein voor activiteiten en waar je elkaar kunt ontmoeten met appartementen eromheen, voorzien van mogelijk kleinschalige horeca of andere maatschappelijke voorzieningen. Maar wat zijn dan die "andere maatschappelijke voorzieningen" en waar gaan inwoners "elkaar ontmoeten" in de nabije toekomst? Misschien dan toch in het voormalig Officierscasino of de Marechausseekazerne, want die monumenten staan al maanden leeg.

Omdat de plannen voor dit woonwijkje langs de Kampweg al concreter zijn dan voor het dorpsplein met omliggende bebouwing, heeft de Gemeente Soest het bestemmingsplan in tweeën gesplitst. Er was één voorontwerpbestemmingsplan voor het hele gebied, maar nu komen er twee ontwerpbestemmingsplannen:

 • Bestemmingsplan ‘Kampweg’ gaat over het nieuwe woonwijkje. Dit plan ligt ter inzage van donderdag 18 februari tot en met woensdag 30 maart 2016. In die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het plan kenbaar maken aan de gemeente.
 • Bestemmingsplan ‘Dorpshart’ gaat over het nieuwe plein, de omliggende appartementen (particulier en sociale huur) en de eventuele horeca en andere maatschappelijke voorzieningen die op de benedenverdieping van de appartementen kunnen komen. Aan dit plan wordt nog gewerkt. We verwachten dat we dit medio 2016 ter inzage kunnen leggen. Bovendien leggen we de bewoners van Soesterberg nog drie verschillende sfeerschetsen voor over hoe hun plein eruit kan komen te zien. Bewoners kunnen zo zelf kiezen wat het beste past bij hun dorpshart.

Het bestemmingsplan ‘Kampweg’ en de ontwikkeling van het kleinschalige, dorpse woonwijkje zijn onderdeel van een stapsgewijze vernieuwing van Soesterberg. Steeds meer projecten zijn in de uitvoeringsfase.

 

Deze website is een maatschappelijk initiatief van-, voor- en door inwoners uit Soesterberg. Wilt u ook deelnemen aan dit initiatief binnen Soesterberg, neem dan contact met ons op!