• Nieuwbouwkompas Soesterberg

  Dinsdag 17 april werd in het Nationaal Militair Museum de kersverse website voor woningzoekenden en het nieuwbouw-woningaanbod in Soesterberg gelanceerd, een initiatief van de Gemeente Soest, de provincie Utrecht en enkele commerciële partijen. Read More
 • Waar komt de pleister en hoe groot?

  Op dinsdag 3 april jongstleden werd de kersverse gemeenteraad, middels de besluitenlijsten van de collegevergadering van B&W van 27 maart, in kennis gesteld van de plotselinge vergroting van het restaurant op de pleisterplaats op de voormalige vliegbasis in Soesterberg. Het Read More
 • Wisseling van de gemeenteraad

  Burgemeester Metz 27 maart jl. heeft formeel afscheid genomen van 'onze' Gemeenteraadsleden. Een gemeenteraad die zichtbaar aanwezig was en openstond voor uiteenlopende maatschappelijke ideeën, zo laat Rob Metz weten tijdens zijn afscheidsceremonie in het gemeentehuis. Read More
 • Wens Skatebaan dichterbij

  Het artikel op onze website en de concrete bemiddeling van het CDA Soesterberg, over het initiatief van Piet Stevens en Max Bressers om een skatebaan aan te willen leggen in Soesterberg, hebben een positieve reactie los gemaakt bij het College Read More
 • McDonalds gaat de strijd aan met afval

  Op zaterdag 24 maart 2018 doet McDonald’s restaurant Huis ter Heide samen met bijna 80 McDonald’s restaurants mee aan de Landelijke Opschoondag. De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. Read More
 • Donateur SAM Monument

  De missie van Stichting SAM (Soesterberg Air Force Memorial) is het realiseren van een monument in het centrum van Soesterberg, waar iedereen deze buitengewone vier decennia kan (her)beleven: de periode waarin de aanwezigheid van deze Amerikanen - met hun uiteenlopende achtergronden Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enquete Soesterberg.NU

Soesterberg NU, straatnieuws

De afgelopen maanden heeft de gemeente Soest een plan uitgewerkt voor het nieuwe dorpshart op de hoek van de Kampweg en Banningstraat, met een plein voor ontmoeting, activiteiten en evenementen, appartementen (sociaal en vrije sector), horeca en dienstverlenende voorzieningen.

Dit is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan en drie inrichtingsstijlen waaruit alle inwoners uit Soesterberg kunnen kiezen. Op basis van allerlei wensen uit het dorp heeft de gemeente drie stijlen laten ontwerpen die elk op hun eigen manier aansluiten bij het karakter van het dorp:

 • Het Dorpslandgoed, gebaseerd op de landgoederen langs de Wegh der Weegen.

 • De Groene Campus, gebaseerd op de campuszone langs de Kampweg.

 • De Dorpskamer, gebaseerd op de dorpse bebouwing in de Rademakerstraat.


De drie stijlen hebben een aantal zaken gemeen; 1900m2 vrij ruimte voor diverse dorpsactiviteiten, het past bij het karakter van Soesterberg, het heeft voldoende parkeergelegenheid en er is rekening gehouden met een bebouwing van zo'n 70 appartementen en een horecaruimte van 900m2. Ook is rekening gehouden met nieuwe aanplant, het behoud van het monument 'de vleugel' en vanzelfsprekend zullen de 33 bomen, die symbool staan voor de 'gevallenen van Soesterberg' op het Odijkplein blijven.

De ontwerpen bieden helaas niet genoeg ruimte voor een grootste kermis. Maar samen met de kermisexploitant is al een oplossing gevonden. De kermis zal gedeeltelijk op het nieuwe plein komen, maar ook een deel van de kermis zal gebruik maken van de Banningstraat tot aan het voorterrein van de Banninghal. Ook de IJsbaan komt in alle ontwerpen terug op het plein, echter zal de oppervlakte van de ijsvloer kleiner zijn dan de huidige IJsbaan.

Wat is uw keuze voor Soesterberg?

Elk huishouden in Soesterberg krijgt rond 20 mei een informatiebrief van de Gemeente Soest. Daarin staat uitleg over de drie stijlen en over de bestemmingsplanprocedure. In de brief staat een unieke code waarmee ieder huishouden een stem op één van de inrichtingsstijlen kan uitbrengen. Dat kan digitaal of op papier. Stemmen kan van 19 mei t/m 29 juni. Deze periode loopt parallel aan de inzageperiode voor het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie?

Er is op 14 juni een informatieve inloopbijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in het Officierscasino. Het nieuwe dorpshart wordt juridisch mogelijk gemaakt door het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart’. Vanaf donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2016 kunnen belanghebbenden laten weten wat ze van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart’ vinden door een zienswijze in te dienen.

Deze website is een maatschappelijk initiatief van-, voor- en door inwoners uit Soesterberg. Wilt u ook deelnemen aan dit initiatief binnen Soesterberg, neem dan contact met ons op!