• Nieuwbouwkompas Soesterberg

  Dinsdag 17 april werd in het Nationaal Militair Museum de kersverse website voor woningzoekenden en het nieuwbouw-woningaanbod in Soesterberg gelanceerd, een initiatief van de Gemeente Soest, de provincie Utrecht en enkele commerciële partijen. Read More
 • Waar komt de pleister en hoe groot?

  Op dinsdag 3 april jongstleden werd de kersverse gemeenteraad, middels de besluitenlijsten van de collegevergadering van B&W van 27 maart, in kennis gesteld van de plotselinge vergroting van het restaurant op de pleisterplaats op de voormalige vliegbasis in Soesterberg. Het Read More
 • Wisseling van de gemeenteraad

  Burgemeester Metz 27 maart jl. heeft formeel afscheid genomen van 'onze' Gemeenteraadsleden. Een gemeenteraad die zichtbaar aanwezig was en openstond voor uiteenlopende maatschappelijke ideeën, zo laat Rob Metz weten tijdens zijn afscheidsceremonie in het gemeentehuis. Read More
 • Wens Skatebaan dichterbij

  Het artikel op onze website en de concrete bemiddeling van het CDA Soesterberg, over het initiatief van Piet Stevens en Max Bressers om een skatebaan aan te willen leggen in Soesterberg, hebben een positieve reactie los gemaakt bij het College Read More
 • McDonalds gaat de strijd aan met afval

  Op zaterdag 24 maart 2018 doet McDonald’s restaurant Huis ter Heide samen met bijna 80 McDonald’s restaurants mee aan de Landelijke Opschoondag. De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. Read More
 • Donateur SAM Monument

  De missie van Stichting SAM (Soesterberg Air Force Memorial) is het realiseren van een monument in het centrum van Soesterberg, waar iedereen deze buitengewone vier decennia kan (her)beleven: de periode waarin de aanwezigheid van deze Amerikanen - met hun uiteenlopende achtergronden Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enquete Soesterberg.NU

Soesterberg NU, straatnieuws

Omdat het COA momenteel geen urgentie ziet in het aanhouden van de noodopvang, wordt deze gesloten. In de noodopvang zelf zitten geen vluchtelingen meer.

Lage instroom asielzoekers
Landelijk is er een dalende tendens in de bezetting van de verschillende opvanglocaties door de lage instroom van asielzoekers. Daarom worden aflopende huurcontracten voor een aantal (nood)opvanglocaties niet verlengd. Deze locaties, waaronder de locatie Kamp van Zeist, worden gesloten.

Omdat de vluchtelingenstroom onvoorspelbaar blijft en de urgentie van morgen ongewis is, blijft het COA wel graag met de gemeenten Zeist en Soest (en andere gemeenten in Nederland) in gesprek. In het uiterste geval zal het COA deze noodopvanglocatie weer willen inzetten. Uiteraard wordt dan uitgebreid met de beide gemeenten overlegd en wordt opnieuw bekeken of het openen van een noodopvanglocatie op het Kamp van Zeist aan de orde zal zijn.

Evaluatie noodopvang
Bij de start van de noodopvang is de afspraak gemaakt dat de gemeenten na anderhalf jaar evalueren en op basis van de evaluatie, incidenten en beheersbaarheid en de urgentie op dat moment een besluit nemen over eventuele verlenging van de bestuursovereenkomst. Voor de evaluatie is gesproken met Soesterbergers op straat, met omwonenden, ondernemers, het COA, (medewerkers van) de gemeente Zeist, de gemeente Soest, de politie en Welkom in Zeist/Soesterberg. Daarnaast is ook het inwonerpanel Soesterberg bevraagd. 

Geen besluit verlenging bestuursovereenkomst
Door het sluiten van de noodopvang hoeven de gemeenten geen besluiten meer te nemen over mogelijke verlenging van de bestuursovereenkomst. De geplande behandelingen in verschillende vergadermomenten van de gemeenteraad van Soest zijn dan ook geannuleerd.

De inwoners van Soesterberg ontvangen een brief over de sluiting van de noodopvang. 

Bron: www.soest.nl

Deze website is een maatschappelijk initiatief van-, voor- en door inwoners uit Soesterberg. Wilt u ook deelnemen aan dit initiatief binnen Soesterberg, neem dan contact met ons op!