• Nog steeds geen SAM monument

  Ondanks dat Soesterberg zeer uniek te maken heeft gehad met het dagelijks opstijgen en landen van diverse Amerikaanse gevechtsvliegtuigen op voormalig vliegbasis Soesterberg is er vooralsnog door de Stichting SAM weinig financiële steun te vinden voor de realisatie van het Read More
 • Stem voor een andere locatie dorpshuis

  Woensdag 4 juli jl. heeft een bijzondere “dorpsbijeenkomst” plaatsgevonden met inwoners uit Soesterberg die het Dorpshuis graag willen huisvesten in het Officierscasino Soesterberg. “Het Officierscasino is een multifunctioneel gebouw midden in het dorp en uitermate geschikt voor diverse klein- en Read More
 • Wel F16 jachtvliegtuigen, maar geen vliegshow

  De Koninklijke Luchtmacht herdenkt op maandagochtend 2 juli op voormalig Vliegbasis Soesterberg het overleden luchtmachtpersoneel. Hierbij vliegen F-16 jachtvliegtuigen van Vliegbasis Leeuwarden in een zogenoemde missing man formatie laag over. Read More
 • Versterk ons Brandweercorps

  De Brandweer is dringend op zoek naar mannen en vrouwen die vooral overdag het corps kunnen versterken. In Soesterberg kan de kazerne wel vier tot zes enthousiaste vrijwilligers gebruiken. "Een stoere veeleisende job ook voor vrouwen en als je het Read More
 • Blijkbaar niet tijdens Koningsdag

  Voorafgaand aan Koningsdag is de Koningsnacht uitbundig gevierd door Soesterberg: Een feest in de tent nabij de Banninghal met live muziek van 20.30 uur tot 01:00 uur. Het was een gezellig feest en voor veel dorpsgenoten een feest van weerzien. Read More
 • Bezoekers niet welkom in de zomer

  Afgelopen dagen was het heerlijk zomers, een goede reden om wandelend of fietsend een bezoekje te brengen aan het natuurpark "Vliegveld Soesterberg" met zijn wereldberoemde 3.300 meter aan landing- en startbanen. Maar helaas, de rolbanen zijn afgesloten en bezoekers worden Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enquete Soesterberg.NU

Soesterberg NU, straatnieuws

Dorpshuis komt er nog niet...

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad heroverwegen de bestaande kaders. De plannen voor het Evenemententerrein en het Manifestatieterrein zijn niet nieuw en vinden hun oorsprong in het Masterplan Soesterberg (2009) en Uitwerking Masterplan(2010).

Na de herinrichting van de Rademakerstraat in 2013 verdient de grote, lege plek in het hart van het dorp een aantrekkelijke en bij het dorp passende inrichting.

 

Hoe zagen de kaders eruit?
Volgens het raadsbesluit uit december 2013 komen er eengezinswoningen aan de zuidzijde van het Evenemententerrein en aan de Banningstraatzijde een sociaal culturele voorziening, een plein en huurappartementen van woningcorporatie Portaal. Op de paardenwei is een nieuw Manifestatieterrein met ’s winters een ijsbaan gepland. Zo staat het ook in het voorontwerpbestemmingsplan dat in september en oktober 2014 ter inzage lag.

Wat is er veranderd?
Inmiddels is voor sommige partijen, die een plek zouden krijgen in de nieuwe sociaal culturele voorziening, verhuizen niet meer wenselijk of noodzakelijk. Zij zijn tevreden waar ze nu zitten. Dat betekent dat nieuwbouw van een sociaal culturele voorziening niet nodig is. Het college wil het graag mogelijk maken dat de organisaties die nu activiteiten organiseren in De Linde daar voorlopig kunnen blijven zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten. Naast de ontwikkelingen rond de sociaal culturele voorziening zijn er ook inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan. Er is gesproken met Ondernemersnetwerk Soesterberg (ONS), Stichting Dorpshart, enkele bewoners en met de IJsvereniging, zij hebben allemaal eigen ideeën over de inrichting van het gebied. Bovendien wil woningcorporatie Portaal minder sociale huurwoningen op het terrein bouwen dan aanvankelijk gedacht nu de Drie Eiken gaat renoveren.

Wat verandert niet?
De woningbouwplannen in het zuidelijk deel van het Evenemententerrein, zijn niet gewijzigd. De ontvangen inspraakreacties richten zich op de keuze voor woningbouw en de impact ervan op bestaande woningen. Het college vindt dat de woningbouw goed is overwogen en blijft bij haar keuze voor eengezinswoningen aan de zuidzijde van het terrein. De ontwikkelaar zal in overleg met omwonenden en toekomstige kopers een zo goed mogelijk gedragen bouwplan opstellen.
 
Drie alternatieve denkrichtingen
 1. Het college heeft op basis van de ontwikkelingen drie schetsen met alternatieve denkrichtingen laten maken voor de noordzijde van het gebied:
  Geen sociaal culturele voorziening op het Evenemententerrein en minder sociale huurwoningen. In plaats daarvan komen er woningen in de vrije sector. Het plein blijft hetzelfde als in het oorspronkelijke plan. De ijsbaan verhuist naar het Manifestatieterrein
 2. Geen sociaal culturele voorziening op het Evenemententerrein en geen sociale huurwoningen maar uitsluitend een nieuwe ijsbaan die qua omvang vergelijkbaar is met de bestaande ijsbaan. Er is dan geen apart manifestatieterrein nodig
 3. Geen sociaal culturele voorziening op het Evenemententerrein en minder sociale huurwoningen. Het kleine plein dat al gepland was op de hoek van de Kampweg en Banningstraat wordt groter (en groener) en verder is er ruimte voor woningbouw (beperkter dan in schets 1). Het plein biedt ruimte voor diverse activiteiten in het dorp, waaronder een kleine ijsbaan in de winter. Er zal geen ijsbaan worden aangelegd op het Manifestatieterrein. Het college heeft schets 3 aangewezen als voorkeursvariant voor nadere uitwerking.

Hoe nu verder?
Naar verwachting wordt dit onderwerp in april besproken in de gemeenteraad. De ideeën van ONS, Stichting Dorpshart en de IJsvereniging worden deze avond meegenomen. De ijsvereniging wil graag het huidige Evenemententerrein behouden. In de visie van Stichting Dorpshuis blijft het hele Evenemententerrein groen, komen er geen woningen en wordt een nieuw Evenemententerrein gerealiseerd met een nieuwe ijsbaan. ONS ziet aan de noordzijde van het terrein graag een ‘gezellige dorpsbrink’.

Wat is uw mening?

 

Deze website is een maatschappelijk initiatief van-, voor- en door inwoners uit Soesterberg. Wilt u ook deelnemen aan dit initiatief binnen Soesterberg, neem dan contact met ons op!