• Geen overlast of interesse?

  De Gemeente Soest zou graag met inwoners van Soest en Soesterberg in discussie gaan over jongerenoverlast in de wijk. Maar helaas is de bijeenkomst op 23 november in Soesterberg afgelast vanwege te weinig belangstelling. De bewoners die zich hebben opgegeven zullen individueel in gesprek gaan met de Gemeente Soest en de Politie.

 • Cheque voor hospice

  De inzamelingsactie van taxus snoeiafval in de gemeente Soest heeft grondstoffen opgeleverd voor vijftien chemokuren én € 762,50 voor Hospice De Luwte. Wethouder Marcel Adriani en initiatiefneemster Sietske Bunge (raadslid D66) overhandigden donderdag 12 november de waardecheque aan Marja van der Vorst, directeur van het hospice en aan Henk van Dalen, vicevoorzitter van de Stichting Hospice De Luwte.

 • Voorlopig Geen extra vluchtelingen naar Soesterberg

  De Gemeente Soest had september vier locaties op het oog in Soest en Soesterberg, die geschikt waren voor een asielzoekerscentrum met minimaal vierhonderd bewoners. De gemeente had daarbij ook ingezet op de oude vliegbasis Soesterberg (sheltergebied).

 • Gemeente-informatie

  Wij zijn van mening dat inwoners van Soesterberg nog veel te weinig op de hoogte gehouden worden over de gemeentelijke en provinciale besluiten rondom bijvoorbeeld het ‘masterplan’. Inspraakavonden, presentaties en informatieavonden van Gemeente en Provincie, het zou juist iedereen bewust moeten maken over de besluitvormingen en bestemmingsplannen, maar vooralsnog blijkt de informatie veel te beperkt.

  Met deze rubriek slaan wij een brug richting de Gemeente Soest.

 • Woningbouw Vliegbasis

  Aan de rand van de voormalige vliegbasis Soesterberg komt een woonwijk met circa 350 woningen. In de toekomstige  woonwijk  zijn de kwaliteiten van dit unieke landschap herkenbaar: lange zichtlijnen, weidsheid en respect voor de natuur.

 • Richelleweg in aanbouw

  Langs de A28, ter hoogte van de afslag Soest ligt een voormalige tanktestbaan van het ministerie van Defensie. Op het terrein van bijna 15 hectare komt een duurzaam bedrijventerrein voor lokale en regionale bedrijven.

 • Rondweg gereed

  Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden voor het verdiept aanleggen van de Amersfoortsestraat N237 in Soesterberg, ook wel bekend als het project ‘Verdiepte Ligging N237 Soesterberg’.

 • Dorpshuis komt er nog niet...

  Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad heroverwegen de bestaande kaders.De plannen voor het Evenemententerrein en het Manifestatieterrein zijn niet nieuw en vinden hun oorsprong in het Masterplan Soesterberg (2009) en Uitwerking Masterplan(2010).

  Na de herinrichting van de Rademakerstraat in 2013 verdient de grote, lege plek in het hart van het dorp een aantrekkelijke en bij het dorp passende inrichting.

Deze website is een maatschappelijk initiatief van-, voor- en door inwoners uit Soesterberg. Wilt u ook deelnemen aan dit initiatief binnen Soesterberg, neem dan contact met ons op!