• Rademakerstraat op de schop

    Het vorig jaar gerenoveerde plein aan de Rademakerstraat in Soesterberg is onveilig voor fietsers en voetgangers. Dat zegt het CDA, die daarover vragen stelt aan het college van B en W van de gemeente Soest.

  • Dorpshuis komt er nog niet...

    Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad heroverwegen de bestaande kaders.De plannen voor het Evenemententerrein en het Manifestatieterrein zijn niet nieuw en vinden hun oorsprong in het Masterplan Soesterberg (2009) en Uitwerking Masterplan(2010).

    Na de herinrichting van de Rademakerstraat in 2013 verdient de grote, lege plek in het hart van het dorp een aantrekkelijke en bij het dorp passende inrichting.

Deze website is een maatschappelijk initiatief van-, voor- en door inwoners uit Soesterberg. Wilt u ook deelnemen aan dit initiatief binnen Soesterberg, neem dan contact met ons op!